Силабус

1. Етика професійної діяльності та основи педагогіки. Силабус ОК 1

2. Інтелектуальна власність Силабус ОК 2

3. Статистичні методи обробки результатів досліджень_ Силабус ОК 3

4. Біологічно активні сполуки у харчових продуктах_ Силабус ОК 4

5. Курсова робота.

6. Ефективність харчового виробницта _Силабус ОК 6

7. Іноземна мова фахового спрямування Силабус ОК 7

8. Матем. модел. техн. проц. харч. промисл. ОК 8

9. Науково-дослідна робота Силабус

10. Сучасні дослідження у харчових технологіях_ Силабус ОК 10

11. Управління якістю Силабус ОК 11