Дацишин Катерина Євгенівна

кандидат технічних наук, доцент

У  2001-2006 рр. навчалася у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»; в 2009-2010 рр.  – у Національному університеты харчових технологій (м. Київ) за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки молока»; у 2020 році
закінчила аспірантуру Інституту продовольчих ресурсів НААН України, м. Київ. У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.18.04 – «Технологія м’ясних, молочних продуктів та продуктів з гідробіонтів» у спеціалізованій вченій раді Д 26.058.03 Національного університету харчових технологій. Тема дисертаційної роботи «Розробка технології низькоалергенного гідролізату білків сироватки для збагачення молочних продуктів спеціального призначення».
Трудова діяльність :  2008-2010 рр. на посаді провідний інженер кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя,  2009-2010 рр. на цій же кафедрі асистент за сумісництвом, з 2010 р. на посаді асистента кафедри. З 2021 року старший викладач кафедри харчової біотехнології і хімії.
Наукові інтереси – отримання та дослідження гідролізатів сироватки молока.

Бібліографічні посилання Google Scholar

Наукові публікації

Scopus Preview

ORSID