Далєвська Діана Ярославівна

У 2018 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Середня освіта (Хімія)»., ступінь вищої освіти – магістр.
У 2018 році закінчила Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Харчові технології та інженерія», ступінь вищої освіти – бакалавр.
З 2018 аспірант денної форми навчання Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю 181 – Харчові технології; керівник д.б.н., проф. Покотило Олег Степанович.
Сфера наукових інтересів : технологія виготовлення молока та молочнокислих продуктів з використанням біологічно активного йоду.

Бібліографічне посилання Google Scholar

Наукові публікації

ORSID