Робота над освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво і технології»

Хоча в лютому 2021 р. ми  перебуваємо на карантині, але це не заважає нам вести посилену підготовку до акредитації. Наразі завершується робота над освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво і технології».
Протягом місяця проектна група провела робочі зустрічі з роботодавцями, стейкхолдерами та здобувачами вищої освіти. Метою цих зустрічей було обговорення акредитації освітньої програми, зауважень та пропозицій, взаємодія між усіма суб’єктами процесу акредитації, ознайомлення з чинними вимогами і процедурами, забезпечення якості вищої освіти. Особливу увагу було приділено переліку та обсягу обов’язкових і вибіркових дисциплін, що сприятиме наданню якісних знань, компетентностей та забезпечить отримання здобувачами вищої освіти поглиблених знань. Неодноразово освітньо-професійна програма обговорювалася із студентами різних курсів, проводилося опитування ( в тому числі і анонімне) здобувачів вищої освіти про освітнього процесу. Дане опитування є формою участі здобувачів вищої освіти в системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та реалізації принципу студентоцентрованого навчання. Студенти мали можливість задавати питання та висловлювати своє бачення щодо розвитку освітньої програми, дізналися про дотримання академічної доброчесності та забезпечення якості освітньої діяльності в цілому. Особливо важливо було почути думку магістрів, які зараз навчаються на кафедрі харчової біотехнології і хімії.
Проведенні зустрічі посприяли обміну думками, визначили вектор нових підходів для досягнення вищих показників освітнього процесу.