Карпик Галина Вікторівна

                                                                    кандидат технічних наук, доцент

гарант освітньо- професійної програми

У 1997 завершила навчання в Українському державному університеті харчових технологій, м. Київ за спеціальністю – Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів.
Працювала технологом кондитерського цеху ТзОВ “Харчопром”.
В 1999 році прийнята на роботу в Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя на кафедру харчової біотехнології і хімії. Трудова діяльність: інженер, старший лаборант, асистент, старший викладач кафедри харчової біотехнології і хімії.
У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів у спеціалізованій вченій раді Д. 26.058.06 Національного університету харчових технологій.
У 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри харчової біотехнології і хімії.
Основні дисципліни: Загальна технологія харчової промисловості, Біотехнологічні та фізико-хімічні основи технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів, Особливості виробництва борошняних та кондитерських виробів у світі.

Бібліографічні посилання Google Scholar

Наукові публікації

Scopus Preview

ORSID