Сторож Людмила Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент

У 1993 р. закінчила Тернопільську середню школу № 17.
У 1993-1998 р.р. навчалася у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя за спеціальністю «Технологія консервування», здобула кваліфікацію інженер-технолог.
У 2010 р. закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки молока», кваліфікація – спеціаліст з технології зберігання, консервування та переробки молока (роки навчання: 2009-2010).
Трудова діяльність:
1998-2001 р.р. – старший лаборант кафедри харчової біотехнології і хімії;
2001-2008 р.р. – майстер виробничого навчання кафедри харчової біотехнології і хімії;
2008-2009 р.р. – асистент кафедри харчової біотехнології і хімії;
2009-2019 р.р. – старший викладач кафедри харчової біотехнології і хімії.
З 1 вересня 2019 року по даний час працює доцентом кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Біотехнологія функціональних фосфопептидів з білків казеїнового
комплексу коров’ячого молока» в Інституті продовольчих ресурсів НААН України, м. Київ (спеціалізована вчена рада К.26.378.01) за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія (технічні науки). Науковий керівник – професор кафедри харчової біотеїнології і хімії ТНТУ імені Івана Пулюя, доктор біологічних наук, професор Юкало Володимир Глібович.
Коло наукових інтересів включає дослідження шляхів утворення біоактивних пептидів із харчових білків.

Бібліографічні посилання Google Scholar

Наукові публікації