Писків Світлана Ігорівна

Pyskiv

У 2011 закінчила Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». З 2013 року аспірант денної форми навчання ТНТУ ім. І. Пулюя на кафедрі харчової біотехнології і хімії, керівник проф., доктор вет. наук Кухтин М.Д., спеціальність – 03.00.20 «Біотехнологія».