Співпраця із стейхолдерами

Пропозиції стейкхолдерів щодо вдосконалення освітньо-професійної програми

Протокол засідання експертної ради роботодавців 2019

Протокол засідання експертної ради роботодавців 2020

Протокол засідання експертної ради роботодавців 2021

Протокол засідання кафедри ХБіХ №7 від 17.02.2021