Колихалін Олександр Андрійович

У 2020 закінчив Тернопільський національний університет імені Івана Пулюя за спеціалізацією «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». З 2021 року аспірант денної форми навчання ТНТУ ім. І. Пулюя на кафедрі харчовоі біотехнології і хімії, керівник проф., д. б. н. Покотило О. С. спеціальність – 03.00.20 – «Біотехнологія»