Академічна доброчесність

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – наказ №4/7-969 від 01.11.

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=465