Вічко Олена Іванівна

кандидат технічних наук, доцент

Народилася 5.09.1982 р.
В 1999р. закінчила Українську гімназію ім. Івана Франка м. Тернополя.
У 2004 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені В.Гнатюка, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія».
У 2006 – 2009 р.р. – навчалася в аспірантурі Національного університету “Львівська політехніка”, ІХХТ , спеціальність 03.00.20 “Біотехнологія”.
У 2004 – 2005, 2008 – 2014 р.р. працювала старшим лаборантом, 2014 – 2017 р.р.- асистентом, 2018 р. – старшим викладачем кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Із 2019р. по т.ч. – доцент цієї ж кафедри.
Кандидат технічних наук, спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» (03.00.20 – біотехнологія); тема дисертації: «Біотехнологія одержання пробіотичної кисломолочної  добавки на основі природної асоціації тибетський грибок», захищеної у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (диплом ДК № 034482 від 25.02.2016р.).
Автор 53 наукових та науково-методичних праць.

Бібліографічні посилання Google Scholar

Наукові публікації

Scopus Preview

ORSID