Сельський Володимир Романович

Selskyy

доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент

Народився 24 вересня 1957 року на Тернопільщині. У 1975 році закінчив середню школу.
У 1990 – 1993 роках навчався в денній аспірантурі. У 1994 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Вплив обмінної енергії раціону на ліпідний та газоенергетичний обмін». Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України С.В. Стояновський.
З 1997 року працює на посаді доцента кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Вчене звання доцента присвоєно у 2001 році.
Галузь науки – «Фізіологія людини і тварин», розділ – «Обмін речовин та енергії».
Загальна кількість публікацій понад 70.

Бібліографічні посилання Google Scholar

Наукові публікації

Scopus Preview

ORSID