Покотило Олег Степанович

Народився 1 вересня 1970 року в с. Староміщина Підволочиського району Тернопільської області. Навчання: У 1985 році закінчив Староміщинську восьмирічну школу. В період 1985-1989 роки навчався у Хмельницькому медичному училищі і здобув спеціальність фельдшера. З 1990 по 1995 роки навчався у Львівській академії ветеринарної медицини (тепер Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій) на факультеті ветеринарної медицини і здобув фах лікаря ветеринарної медицини (диплом КВ №013830). З 1996 по 1998 роки навчався в аспірантурі Інституту біології тварин (Інститут фізіології і біохімії тварин) за спеціальністю “біохімія” – 03.00.04. Науковий ступінь: У 1999 році в спеціалізованій вченій раді Д 35.368.01 Інституту землеробства і біології тварин УААН (м. Львів) захистив дисертацію за темою “Вплив фізіологічного стану і факторів живлення на обмін речовин в організмі корів” на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія під керівництвом професора Яновича В.Г. (диплом ДК № 004957). У 2008 році в спеціалізованій вченій раді Д 35.368.01 Інституту біології тварин УААН (м. Львів) захистив дисертацію за темою “Вплив поліненасичених жирних кислот родини ω-3 і ω-6 на ліпогенез і холестериногенез в організмі морських свинок і білих щурів за нормальних умов і при холестериновому навантаженні” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (науковий консультант професор Янович В.Г.), (диплом ДД № 006807). Етапи трудової діяльності: У 1989-1990 роках працював фельдшером у Підволочиській центральній районній лікарні. В період 1999-2000 рр. працював на посаді старшого наукового співробітника лабораторії живлення корів і регуляції молоко утворення Інституту біології тварин УААН (м. Львів). З 2000 році працював на посаді старшого викладача кафедри медичної біології Тернопільського державної медичної академії імені І.Я.Горбачевського. У 2005 році зарахований на посаду доцента кафедри медичної біології ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, а у 2006 році отримав атестат доцента кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології (атестат 02ДЦ№ 013535). З 2007 року директор навчально-наукового інституту ТДМУ імені І.Я. Горбачовського, за сумісництвом доцент, а з 2008 року – професор кафедри медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики ТДМУ імені І.Я. Горбачевського. З 2009 року по 2012 рр. працював на посаді професора кафедри харчової біотехнології і хімії у Тернопільському національному технічному університеті імені І.Пулюя. У 2011 році отримав атестат професора кафедри харчової біотехнології і хімії. З 2012 року – завідувач кафедри харчової біотехнології і хімії. Під керівництвом Покотила О.С. захищена дві кандидатських дисертації (Коваль М.І., 2010; Недошитко Х.Ю., 2014) і дві подано у спеціалізовані вчені ради. Є науковим керівником 4 кандидатських дисертаційних робіт, які виконуються за спеціальностями 03.00.04 – біохімія та 03.00.20 - біотехнологія (Юзва Ю., Ониськів В., Лялик А., Криськова С.). За час науково-педагогічної роботи опублікував понад 130 наукових, 40 навчально-методичних публікацій у вигляді статей, тез, більшість з яких були висвітлені у вигляді доповідей на конференціях і симпозіумах. Співавтор 5 патентів України на винахід. Основні наукові праці опубліковані у фахових журналах із біохімії, фармації. Сфера наукових інтересів охоплює дослідження ліпідного обміну з метою створення біологічно активних добавок харчових, продуктів функціонального призначення з підвищеним вмістом поліненасичених жирних кислот родини омега-3. Є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з біологічних наук. Викладає дисципліни: 1. Основи фізіології і гігієни харчування 2. Світові досягнення харчової науки 3. Технологія оздоровчих харчових продуктів 4. Основи біоетики і біобезпеки 5. Сучасні наукові дослідження в галузі

Завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор

Народився 1 вересня 1970 року в с. Староміщина Підволочиського району Тернопільської області.

Навчання:

У 1985 році закінчив Староміщинську восьмирічну школу.

В період 1985-1989 роки навчався у Хмельницькому медичному училищі і здобув спеціальність фельдшера.

З 1990 по 1995 роки навчався у Львівській академії ветеринарної медицини (тепер Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій) на факультеті ветеринарної медицини і здобув фах лікаря ветеринарної  медицини (диплом КВ №013830).

З 1996 по 1998 роки навчався в аспірантурі Інституту біології тварин (Інститут фізіології і біохімії тварин) за спеціальністю “біохімія” – 03.00.04.

Науковий ступінь:

У 1999 році в спеціалізованій вченій раді Д 35.368.01 Інституту землеробства і біології тварин УААН (м. Львів) захистив дисертацію за темою “Вплив фізіологічного стану і факторів живлення на обмін речовин в організмі корів” на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія під керівництвом професора Яновича В.Г. (диплом ДК № 004957).

У 2008 році в спеціалізованій вченій раді  Д 35.368.01 Інституту біології тварин УААН (м. Львів) захистив дисертацію за темою “Вплив поліненасичених жирних кислот родини ω-3 і ω-6 на ліпогенез і холестериногенез в організмі морських свинок і білих щурів за нормальних умов і при холестериновому навантаженні” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю  03.00.04 – біохімія (науковий консультант професор Янович В.Г.), (диплом ДД № 006807).

Етапи трудової діяльності:

У 1989-1990 роках працював фельдшером у Підволочиській центральній районній лікарні.

В період 1999-2000 рр. працював на посаді старшого наукового співробітника лабораторії живлення корів і регуляції молоко утворення Інституту біології тварин УААН (м. Львів).

З 2000 році працював на посаді старшого викладача кафедри медичної біології Тернопільського державної медичної академії імені І.Я.Горбачевського. У 2005 році зарахований на посаду доцента кафедри медичної біології ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, а у 2006 році отримав атестат доцента кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології (атестат 02ДЦ№ 013535).

З 2007 року директор навчально-наукового інституту ТДМУ імені І.Я. Горбачовського, за сумісництвом доцент, а з 2008 року – професор кафедри медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики ТДМУ імені І.Я. Горбачевського.

З 2009 року по 2012 рр. працював на посаді професора кафедри харчової біотехнології і хімії у Тернопільському національному технічному університеті імені І.Пулюя. У 2011 році отримав атестат професора кафедри харчової біотехнології і хімії.

З 2012 року – завідувач кафедри харчової біотехнології і хімії.

Під керівництвом Покотила О.С. захищена дві кандидатських дисертації (Коваль М.І., 2010; Недошитко Х.Ю., 2014) і дві подано у спеціалізовані вчені ради.

Є науковим керівником 4 кандидатських дисертаційних робіт, які виконуються за спеціальностями 03.00.04 – біохімія та 03.00.20 – біотехнологія (Юзва Ю., Ониськів В., Лялик А., Криськова С.).

За час науково-педагогічної роботи опублікував понад 130 наукових, 40 навчально-методичних публікацій у вигляді статей, тез, більшість з яких були висвітлені у вигляді доповідей на конференціях і симпозіумах. Співавтор 5 патентів України на винахід. Основні наукові праці опубліковані у фахових журналах із біохімії, фармації.

Сфера наукових інтересів охоплює дослідження ліпідного обміну з метою створення біологічно активних добавок харчових, продуктів функціонального призначення з підвищеним вмістом поліненасичених жирних кислот родини омега-3.

Є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з біологічних наук.

Наукові публікації