Покотило Олег Степанович

Завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор, академік АН ВШУ

Народився 1 вересня 1970 року в с. Староміщина Підволочиського району Тернопільської області.
Навчання:
У 1985 році закінчив Староміщинську восьмирічну школу.
В період 1985-1989 роки навчався у Хмельницькому медичному училищі і здобув спеціальність фельдшера.
З 1990 по 1995 роки навчався у Львівській академії ветеринарної медицини (тепер Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій) на факультеті ветеринарної медицини і здобув фах лікаря ветеринарної  медицини (диплом КВ №013830).
З 1996 по 1998 роки навчався в аспірантурі Інституту біології тварин (Інститут фізіології і біохімії тварин) за спеціальністю “біохімія” – 03.00.04.
Науковий ступінь:
У 1999 році в спеціалізованій вченій раді Д 35.368.01 Інституту землеробства і біології тварин УААН (м. Львів) захистив дисертацію за темою “Вплив фізіологічного стану і факторів живлення на обмін речовин в організмі корів” на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія під керівництвом професора Яновича В.Г. (диплом ДК № 004957).
У 2008 році в спеціалізованій вченій раді  Д 35.368.01 Інституту біології тварин УААН (м. Львів) захистив дисертацію за темою “Вплив поліненасичених жирних кислот родини ω-3 і ω-6 на ліпогенез і холестериногенез в організмі морських свинок і білих щурів за нормальних умов і при холестериновому навантаженні” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю  03.00.04 – біохімія (науковий консультант професор Янович В.Г.), (диплом ДД № 006807).
Етапи трудової діяльності:
У 1989-1990 роках працював фельдшером у Підволочиській центральній районній лікарні.
В період 1999-2000 рр. працював на посаді старшого наукового співробітника лабораторії живлення корів і регуляції молоко утворення Інституту біології тварин УААН (м. Львів).
З 2000 році працював на посаді старшого викладача кафедри медичної біології Тернопільського державної медичної академії імені І.Я.Горбачевського. У 2005 році зарахований на посаду доцента кафедри медичної біології ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, а у 2006 році отримав атестат доцента кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології (атестат 02ДЦ№ 013535).
З 2007 року директор навчально-наукового інституту ТДМУ імені І.Я. Горбачовського, за сумісництвом доцент, а з 2008 року – професор кафедри медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики ТДМУ імені І.Я. Горбачевського.
З 2009 року по 2012 рр. працював на посаді професора кафедри харчової біотехнології і хімії у Тернопільському національному технічному університеті імені І.Пулюя. У 2011 році отримав атестат професора кафедри харчової біотехнології і хімії.
З 2012 року – завідувач кафедри харчової біотехнології і хімії.
Під керівництвом Покотила О.С. захищена три кандидатських дисертації (Коваль М.І., 2010; Недошитко Х.Ю.; 2014; Копчак Н.Г., 2019; Лялик А.Т., 2021; Далєвська Д., 2021).
Є науковим керівником 2 кандидатських дисертаційних робіт, які виконуються за спеціальностями  03.00.20 – біотехнологія (Колихалін О., Арутунян Д.).
За час науково-педагогічної роботи опублікував понад 200 наукових, 40 навчально-методичних публікацій у вигляді статей, тез, більшість з яких були висвітлені у вигляді доповідей на конференціях і симпозіумах. Співавтор 9 патентів України на винахід. Основні наукові праці опубліковані у фахових журналах із біохімії, фармації та біотехнології.
Сфера наукових інтересів охоплює дослідження ліпідного обміну з метою створення біологічно активних добавок харчових, продуктів функціонального призначення з підвищеним вмістом поліненасичених жирних кислот родини омега-3, фізико – хімічні і енерго – інформаційні дослідження води.
Є членом експертної ради ДАК з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з біологічних наук.

Бібліографічні посилання Google Scholar

Наукові публікації

 Scopus Preview  

ORSID