Назарко Ірина Степанівна

Nazarko

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Народилась 4 вересня 1974 року у м. Тернополі (Україна). У 1991 році закінчила ЗОШ № 12 м. Тернополя зі срібною медаллю. З 1991 по 1996 рр. навчалась у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (Тернопільському державному педагогічному інституті) на хіміко-біологічному (природничому) факультеті. Після закінчення вузу отримала диплом зі спеціальності – вчитель біології та хімії.
З 1997 по 2005 рр. працювала вчителем біології та хімії у Технічному ліцеї м. Тернополя (який є підрозділом ТНТУ ім. І.Пулюя). З 2005 по 2008 рр. навчалась в державній очній аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка при кафедрі методики викладання біології.
У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Етичне виховання учнів основної школи в процесі вивчення живої природи» у  Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (спеціалізована вчена рада Д.58.053.01) за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання. Науковий керівник – завідувач кафедри методики викладання біології, доктор педагогічних наук, професор – Степанюк Алла Василівна.
З 2008 року працює асистентом, а з 2011 – доцентом кафедри харчової біотехнології та хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
Галузь наукових інтересів: біоетика, біотехнологія, хімія. Найважливіші наукові результати: розроблено систему біоетичного виховання учнів основної школи на засадах біоцентризму, системології, синергетики, егопсихології; проаналізовано: доцільність та ефективність впровадження дистанційного навчання з хімії для студентів технічних вузів; а також особливості проведення тестового контролю знань з хімії для студентів-технологів; досліджується проблема освітнього середовища у процесі навчання хімії студентів-іноземців вищих технічних навчальних закладів.

Бібліографічні посилання Google Scholar

Наукові публікації

Scopus Preview