Лісовська Тетяна Олегівна

кандидат технічних наук, доцент

З 1999 р. по 2004 р. навчалася у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя за спеціальністю «Технологія  зберігання, консервування те переробки плодів та овочів» та здобула кваліфікацію інженера- технолога.
Трудовий шлях розпочала у вересні 2004 року ( до вересня 2006 року-інженер кафедри). З 2008 року- інженер ІІ категорії тієї ж кафедри. З 2008 по 2009 р.р. майстер  виробничого навчання. З 2009 по 01.09.2018- провідний інженер.
З грудня 2011 до листопада 2015 року- аспірант Харківського державного університету харчування і торгівлі без відриву від виробництва.
З вересня 2018 р- асистент. У 2018 році захистила дисертацію на тему «Технологія бісквітного напівфабрикату з використанням екструдованого кукурудзяного борошна» в Харківському державному університеті харчування і торгівлв на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16- технологія харчової продукції. Керівник наукової роботи –  к.т.н. Чорна Н.В.

Бібліографічні посилання Google Scholar

Наукові публікації

Scopus Preview

ORSID