Лісовська Тетяна Олегівна

Lisovska

У 2004 році закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». З 2011 аспірант  заочної форми навчання Харківського державного університету харчування і торгівлі, кафедра технології харчування. Керівник наукової роботи –  к.т.н. Чорна Н.В., спеціальність – 05.18.16  «Технологія харчової продукції».