Кухтин Микола Дмитрович

Kuhtyn

професор кафедри, доктор ветеринарних наук, с.н.с

Народився 27 вересня 1977 р. в с. Заривинці Бучацького району Тернопільської області. У 1997 закінчив з відзнакою Бучацький агроколедж Подільського державного аграрно-технічного університету м. Бучач. Цього ж року вступив на ветеринарний факультет до Подільської державної аграрно-технічної академії м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області), яку закінчив у 2001 році з відзнакою.

В серпні 2001 року прийнятий на роботу в Тернопільську дослідну станцію Інституту ветеринарної медицини НААН України на посаду фахівця другої категорії, в грудні цього року переведений на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. З січня 2003 року переведений на посаду наукового співробітника лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи.

27 листопада 2004 року захистив дисертацію на тему: “Ветеринарно-санітарна оцінка молока коров’ячого незбираного за вмістом золотистого стафілококу” у спеціалізованій вченій раді Д 35.826.03 у Львівській національній академії ветеринарної медицини ім. С.З. Ґжицького на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16. 00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза.

З грудня 2005 року працював на посаді завідувача лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Тернопільської дослідної станції Інституту ветеринарної медицини НААН України.

У 2007 році отримав вчене звання старший науковий співробітник.

У 2007-2009 рр. був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених, у 2008 р. виграв грант Президента України для проведення наукових досліджень молодими вченими на тему “Розробка експрес-методу оцінки якості та безпеки молока сирого на основі вмісту вільних жирних кислот”.

15 грудня 2011 року захистив докторську дисертацію на тему: “Теоретичне обґрунтування ветеринарно-санітарних нормативів і розроблення системи контролю виробництвам молока коров’ячого незбираного охолодженого” у спеціалізованій вченій раді Д 35.826.03 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького.

З серпня 2012 року працює на посаді професора кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Основні напрямки наукових досліджень: удосконалення експертизи молока сирого та молочних продуктів; розробка санітарно-гігієнічних нормативів для одержання якісної і безпечної сировини та продуктів харчування тваринного походження; розробка способів санітарної обробки технологічного устаткування в харчовій промисловості.

Опублікував біля 90 наукових праць, є співавтором 2 технічних умов України, 4 Державних стандартів України, 14 деклараційних патентів на корисну модель і на винахід України, одного навчального практикуму з грифом МОН України, 7 науково-практичних рекомендацій, 4 навчально-методичних рекомендацій.

Наукові публікації