Кухтин Микола Дмитрович

В.о. завідувача кафедри, професор кафедри,
доктор ветеринарних наук, с.н.с

У 2001 році закінчив з відзнакою Подільську державну аграрно-технічну академію м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. У серпні 2001 року прийнятий на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринництва Тернопільської дослідної станції Інституту ветеринарної медицини НААН України. З січня 2003 року переведений на посаду наукового співробітника.
У листопаді 2004 року захистив кандидатську дисертацію на тему: “Ветеринарно-санітарна експертиза молока коров’ячого незбираного за вмістом золотистого стафілококу” у спеціалізованій вченій раді Д 35.826.03 у Львівській національній академії ветеринарної медицини ім. С.З. Ґжицького на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за
спеціальністю 16. 00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза.
З грудня 2005 року працював на посаді завідувача лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринництва Тернопільської дослідної станції Інституту ветеринарної медицини НААН України.
У 2007 році отримав вчене звання старший науковий співробітник.
У 2007-2009 рр. був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених, у 2008 р. виграв грант Президента України для проведення наукових досліджень молодими вченими на тему “Розробка експрес-методу
оцінки якості та безпеки молока сирого на основі вмісту вільних жирних кислот”.
У грудні 2011 року захистив докторську дисертацію на тему: “Теоретичне обґрунтування ветеринарно-санітарних нормативів і
розроблення системи контролю виробництвам молока коров’ячого незбираного охолодженого” у спеціалізованій вченій раді Д 35.826.03 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького.
З серпня 2012 року працює на посаді професора кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
У грудні 2017 року отримав вчене звання професора за кафедрою харчової біотехнології і хімії.
Основні напрямки наукових досліджень: приймає участь у науковій роботі кафедри з розробки нових видів харчових продуктів функціонального призначення та безпосередньо керує науково-дослідним напрямом з удосконалення гігієнічних нормативів безпечності та якості харчової сировини і продуктів у технологічному процесі їх виробництва та зберігання.
При цьому під його керівництвом вивчаються механізми та досліджуються закономірності формування мікробних біоплівок на технологічному устаткуванні в харчовій промисловості та розробляються способи руйнування мікробних біоплівок новими дезінфікуючими та мийно- дезінфікуючими засобами.
У 2019 році був керівником госпрозрахункової теми: «Проведення мікробіологічного контролю якості поживних середовищ (ростостимулюючі властивості)» з ПрАТ «Тернопільський молокозавод». Договір № 476-19. Проф. Кухтин М.Д. з 2017 року є автором більше як 30 наукових статтей, які включені у науково-метричну базу Scopus і Web of Science, є співавтором 44
патентів на винахід і корисну модель, 4-ох монографій, 2-навчальних посібників, методичних рекомендацій, низки технічних умов України та ДСТУ. Загалом опублікував 290 наукових праць.
Підготував 2-ох докторів наук та 5 кандидатів наук. Є експертом декількох комісій у складі МОН.

Бібліографічні посилання Google Scholar

Наукові публікації

Scopus Preview

ORSID