Кравченюк Христина Юріївна

кандидат технічних наук, асистент

У 2013 році закінчила ТНТУ імені Пулюя і здобула кваліфікацію магістра з спеціальності «Технології  зберігання, консервування та переробки плодів і овочів».
Навчалася в аспірантурі з 2014 по 2017 рік.
2019 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, спеціальність 03.00.20 «Біотехнологія». Захист відбувся в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Тема дисертації «Удосконалення процесу миття поверхонь технологічного обладнання молочної галузі». Керівник Стадник І. Я., д.т.н., професор кафедри обладнання харчових технологій ТНТУ імені Пулюя.
Працювала 2016-2019 рр. старшим лаборантом, інженером кафедри. З 2019 року працює асистентом кафедри.

Бібліографічні посилання Google Scholar

Наукові публікації

Scopus Preview

ORSID