Бейко Людмила Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент
гарант освітньої програми

З 1993 по 1998 р. навчалась в Одеській національній академії харчових технологій (ОНАХТ), (колись – Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. Ломоносова) на факультеті “Технологія зберігання та переробки зерна і зернопродуктів”. Після закінчення навчання отримала диплом спеціаліста з відзнакою та здобула кваліфікацію інженера-технолога.
У 1998 р. вступила на навчання в аспірантуру ОНАХТ. Навчалась в аспірантурі під керівництвом Левицького А.П., д.б.н., професора, член-кор. УААН. Після закінчення аспірантури у 2001 роціпрацювала в Одеському аграрному університеті на посаді доцента кафедри безпеки життєдіяльності. У 2002 році захистила дисертацію на тему “Використання побічних продуктів переробки сої в технології виробництва комбікормів” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.02 “Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів та комбікормів” (керівник-Левицький А.П.). Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.088.02 Одеської державної академії харчових технологій.
З 2003 року працює у Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя на кафедрі харчової біотехнології і хімії на посаді доцента.
На даний час є автором понад 20 наукових, навчально-методичних публікацій у вигляді статей , тез доповідей на конференціях та є співавтором ТУ У013903778-63-2000 “Харчова і комбікормова композиційна добавка “Окара”. Основні наукові праці опубліковані у фахових журналах.

Бібліографічні посилання Google Scholar

Наукові публікації

Scopus Preview

ORSID