Навчальні плани

В навчальний план входять такі дисципліни:

Аналітична хімія

Біохімія

Загальна та неорганічна хімія

Загальні технології харчової промисловості

Органічна хімія

Основи фізіології та гігієни харчування

Теоретичні основи технології зарчових виробництв

Технічна мікробіологія

Технічно-проектні розрахунки у харчовій промисловості

Технологічні розрахунки, облік і звітність у консервній промисловості

Технологія зберігання плодів і овочів

Технологія оздоровчих харчових продуктів

Фізична та колоїдна хімія

Практики: навчальна, ознайомча, фахова, технологічна.