Карпик Галина Вікторівна

старший викладач кафедри, кандидат технічних наук

У 1992-1997 рр. навчалася в Національному університеті харчових технологій, м. Київ за спеціальністю – Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів. Після закінчення навчання працювала технологом на заводі продтоварів ТОВ “Харчопром”.

У період з 2010 р.  по 2014 р.     навчалась в аспірантурі Національного університету харчових технологій, м. Київ. У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів у спеціалізованій вченій раді Д. 26.058.06 Національного університету харчових технологій.

В 1999 році прийнята на роботу в Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя на кафедру харчової біотехнології і хімії. Трудова діяльність:інженер, старший лаборант, асистент за сумісництвом кафедри харчової біотехнології і хімії.

З 2015 р. – старший викладач цієї ж кафедри.

Наукові публікації