Шинкарук Оксана Юріївна

Shynkaruk

У 2014 закінчила Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». З 2014 року аспірант денної форми навчання ТНТУ ім. І. Пулюя на кафедрі харчової біотехнології і хімії. Науковий керівник – доктор вет. наук, проф. Кухтин М.Д., спеціальність – 03.00.20 «Біотехнологія».