Тематика кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

1. Дослідження жирнокислотного складу традиційних і нетрадиційних олій і їх купажів.
2. Дослідження окисно – відновного потенціалу і рН у біологічних субстратах.
3. Розробка, створення і дослідження функціональних властивостей БАД з різним вмістом ПНЖК родин омега -3,-6,-9.
4. Створення і дослідження функціональних харчових продуктів з підвищеним вмістом біологічно активного йоду.
5.  Виділення, очищення і використання протеїнових фракцій з молока.
6. Методи аналізу і ідентифікації протеїнів казеїнового комплексу і сироватки молока.
7. Протеоліз протеїнів молока. Використання гідролізатів у молочних продуктах.
8.  Молокозгортальніензимні препарати. Їх властивості і специфікація дії.
9. Біологічно – активні продукти протеолізу протеїнів молока. Шляхи отримання і застосування.
10. Дослідження біохімічних бактерій, які використовуються у складі заквасок для виробництва молочних продуктів.
11. Дослідження впливу мікрофлори різних груп на стійкість харчових продуктів за їх зберігання.
12. Дослідження пробіотичних властивостей молочнокислих мікроорганізмів при створені заквасочних композицій.
13. Дослідження впливу теплової обробки сировини на залишкову мікрофлору продукту.
14. Дослідження впливу залишкових кількостей антимікробних препаратів, консервантів та інших хімічних сполук на безпечність і якість сировини і виготовлених харчових продуктів.
15. Дослідження процесів нітрифікації в технології виготовлення продуктів із застосуванням молочнокислих та денітрифікуючих мікроорганізмів.
16. Дослідження впливу технологічних режимів санітарної обробки технологічного обладнання на якість і безпечність продукції.
17. Удосконалення технології хліба з підвищеною біологічною цінністю.
18. Використання овочевих добавок у виробництві хлібобулочних виробів.
19. Використання вичавок у виробництві хлібобулочних виробів.
20. Технологія казеїнових гідролізатів. Отримання і використання у харчових молочних продуктах.
21. Біологічно активні фосфопептиди. Отримання і використання у молочних продуктах.
22. Технологія виробництва різних видів казеїну: нативного, кислотного, сичужного, казеїнового натрію.
23. Вдосконалення технології кисломолочних продуктів з використанням функціональних інгредієнтів і харчових добавок.
24. Удосконалення технології молочних продуктів із багатокомпонентним складом.
25. Вивчення структуроутворювальних властивостей рослинних компонентів у технології виготовлення молочних продуктів.

ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ

  1. Проєкт цеху з виробництва хлібобулочних виробів
  2. Проєкт технічного переоснащення цеху хлібзаводу з метою розширення асортименту хлібобулочних виробів
  3. Проєкт технічного переоснащення цеху з впровадженням нового асортименту та модернізацією технологічних процесів
  4. Проєкт цеху з виробництва кисломолочного продуктів з організацією переробки сироватки
  5. Проєкт цеху з виробництва незбираномолочних продуктів
  6. Проєкт цеху з виробництва вершкового масла з організацією переробки вторинної сировини.
  7. Проєкт цеху з виробництва молочної продукції.