Практики та тематика магістерських робіт

ПРАКТИКА

Студенти спеціальностей “Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів” і “Технології зберігання, консервування та переробки молока” проходять такі види практик:

 • навчальна – 1 курс;
 • ознайомча – 2 курс;
 • технологічна – 3 курс;
 • фахова – 4 курс;
 • науково-дослідницька – 5 курс;
 • переддипломна – 5 курс;
 • науково-педагогічна – 5 курс.

Практики проходять згідно укладених угод на провідних харчових підприємствах Тернопільської області, харчових підприємствах України (Івано-Франківська обл., Вінницька обл., Хмельницька обл., Одеська обл. тощо), Польщі, Німеччини, у науково-дослідних лабораторіях університету.

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

1.Дослідження жирнокислотного складу традиційних і нетрадиційних олій і їх купажів.

 1. Дослідження окисно – відновного потенціалу і рН у біологічних субстратах.
 2. Розробка, створення і дослідження функціональних властивостей БАД з різним вмістом ПНЖК родин омега -3,-6,-9.
 3. Розробка, створення і дослідження функціональних харчових продуктів з підвищеним вмістом біологічно активного йоду.
 4. Виділення, очищення і використання протеїнових фракцій з молока.
 5. Методи аналізу і ідентифікації протеїнів казеїнового комплексу і сироватки молока.
 6. Протеоліз протеїнів молока. Використання гідролізатів у молочних продуктах.
 7. Молокозгортальніензимні препарати. Їх властивості і специфікація дії.
 8. Біологічно – активні продукти протеолізу протеїнів молока. Шляхи отримання і застосування.
 9. Дослідження біохімічних бактерій, які використовуються у складі заквасок для виробництва молочних продуктів.
 10. 11. Дослідження впливу мікрофлори різних груп на стійкість харчових продуктів за їх зберігання
 11. Дослідження пробіотичних властивостей молочнокислих мікроорганізмів при створені заквасочних композицій
 12. Дослідження впливу теплової обробки сировини на залишкову мікрофлору продукту
 13. Дослідження впливу залишкових кількостей антимікробних препаратів, консервантів та інших хімічних сполук на безпечність і якість сировини і виготовлених харчових продуктів
 14. Дослідження процесів нітрифікації в технології виготовлення продуктів із застосуванням молочнокислих та денітрифікуючих мікроорганізмів
 15. Дослідження впливу технологічних режимів санітарної обробки технологічного обладнання на якість і безпечність продукції
 16. Обґрунтування розробки нових видів харчових продуктів за поєднання різної сировини і напівфабрикатів.
 17. Дослідження способів підготовки сировини на соковіддачу.
 18. Вплив підготовки ягід на соковидділення.
 19. Дослідження підготовки плодів на соковіддачу.
 20. Розширення асортименту овочево – фруктових консервів функціонального призначення.
 21. Дослідження способів безвідходного перероблення фруктової та овочевої сировини.
 22. Удосконалення технології сушіння рослинної сировини.
 23. Розробка нового виду консервів з бобовими.
 24. Удосконалення технології та розробка нового виду дитячих та дієтичних консервів.
 25. Технологія казеїнових гідролізатів. Отримання і використання у харчових молочних продуктах.
 26. Біологічно активні фосфопептиди. Отримання і використання у молочних продуктах.
 27. Технологія виробництва різних видів казеїну: нативного, кислотного, сичужного, казеїнового натрію.
 28. Вдосконалення технології кисломолочних продуктів з використанням функціональних інгредієнтів і харчових добавок.
 29. Удосконалення технології молочних продуктів із багатокомпонентним складом.
 30. Вивчення структуроутворювальних властивостей рослинних компонентів у технології виготовлення молочних продуктів.