Навчально-методична література кафедри

📜Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 181 «Харчові технології». / укладачі: О.Б. Шпилик, К.Є. Дацишин.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25326

📜Сучасні технології молока і молочних продуктів. Частина 2. : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 181 «Харчові технології»  / укладачі: О.М. Крупа, Л.А. Сторож , К.Є. Дацишин.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26020

📜Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Харчова хімія» для студентів всіх форм навчання спеціальності 181 «Харчові технології» Ч.1. / укладачі: І. С. Назарко, О. С. Покотило.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32131

📜Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Харчова хімія» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» Ч.2. / укладачі: І. С. Назарко, О. С. Покотило.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32132

📜Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічний і хімічний контроль виробництва молочних продуктів» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»/ укладачі : В.Г.Юкало, Сторож Л.А.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35328

📜Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Біохімія» для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» всіх форм навчання / укладачі : В.Г.Юкало, Сторож Л.А.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27942

📜Лабораторний практикум з хімії і фізики молока і молочних продуктів для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»/ укладач: В.Г.Юкало.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27335

📜Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія»  для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» Ч.1. «Загальна хімія» / укладачі: О. І. Вічко, І. С. Назарко.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35322

📜Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Теоретичні основи технології харчових виробництв» для студентів всіх форм навчання спеціальності 181 Харчові технології /укладачі: О. І. Вічко, Л. А.Сторож.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35330

📜Назарко І.С. Загальна хімія : навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей / І.С. Назарко , О.І Вічко.
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/28898/1/zahal%27na_khimiya_posibnyk_2019.pdf

📜Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Органічна хімія» для студентів всіх форм навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / укладачі: Назарко І.С., Вічко О.І.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25781

📜Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальна хімія» для студентів всіх форм навчання спеціальностей 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 153 Мікро- та наносистемна техніка; 163 Біомедична
інженерія; 172 Телекомунікації та радіотехніка; 274 Автомобільний транспорт; 275 Транспортні технології / укладачі: І.С. Назарко, О.І Вічко.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26349