Мельнічук Оксана Євстахівна

доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Народилась в 1965 році на Львівщині. В 1982 році закінчила середню школу. Цього ж року вступила в Одеський інститут харчової промисловості імені М.В.Ломоносова на факультет технології консервування. У 1987 році закінчила навчання у ВНЗі, отримала кваліфікацію за спеціальністю інженер-технолог консервного виробництва.

Після закінчення навчання працювала на харчових підприємствах Тернопільської області. В 1997 році прийнята в Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя на кафедру харчової біотехнології і хімії. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.18.13 «Технологія консервованих харчових продуктів»на тему «Розробка енергозберігаючих технологій виробництва варення» (науковий керівник: д.т.н., проф. Безусов А.Т.) у спеціалізованій вченій раді Д 41.088.01 в Одеській національній академії харчових технологій. В 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри харчової біотехнології і хімії.

Напрям наукових досліджень – використання нетрадиційної сировини в технології консервування.

Наукові публікації