Копчак Наталія Григорівна

кандидат біологічних наук, асистент

Народилася 13 січня 1993 року в м. Тернопіль.
У 2010 році закінчила Тернопільську загальноосвітню школа I-III ступенів №16 імені Володимира Левицького.
У 2015 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «біологія» та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології, вчителя хімії та екології.
З 2015 року працювала на посаді агрохіміка в Тернопільській філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».
З 2015 до 2016 року працювала на посаді викладача хімії та біології у Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі.
З 2015 по 2018 роки навчання в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі харчової біотехнології та хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
З 2016 по 2018 роки працювала старшим лаборантом кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
З вересня 2018 року і по сьогоднішній час працює асистентом кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
У 2019 році в спеціалізованій вченій раді К 58.601.04 Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» захистила дисертацію на тему “Вікові та статеві особливості біохімічних порушень при ожирінні за дії йоду в експерименті” на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія під керівництвом професора Покотила О.С. (диплом ДК № 053930).

Бібліографічні посилання Google Scholar

Наукові публікації

ORSID