Копчак Наталія Григорівна

У 2015 закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Біологія і хімія». З 2015 року аспірант денної форми навчання ТНТУ ім. І. Пулюя на кафедрі харчової біотехнології і хімії. Науковий керівник – доктор б. наук, проф. Покотило О.С., спеціальність – «Біохімія».