Професорсько-викладацький склад

Покотило Олег Степанович – д.б.н., професор, зав. кафедрою
Юкало Володимир Глібович – д.б.н., професор
Кухтин Микола Дмитрович – д.вет.н., професор
Сельський Володимир Романович – к.б.н., доцент
Бейко Людмила Анатоліївна – к.т.н., доцент
Назарко Ірина Степанівна – к.п.н., доцент
Крупа Ольга Миколаївна – к.т.н., доцент
Карпик Галина Вікторівна – к.т.н., доцент
Вічко Олена Іванівна – к.т.н., доцент
Сторож Людмила Анатоліївна – к.т.н., доцент
Дацишин Катерина Євгенівна – асистент
Шпилик Олександра Богданівна – ст. викладач
Кушнірук Наталія Василівна – ст. викладач
Копчак Наталія Григорівна – ст. викладач
Дацишин Катерина Євгенівна – асистент
Лялик Анастасія Тарасівна – асистент